MENU

NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK 「Текст」

「Текст」
NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECKTOP 1 България


NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK 「Текст」

「Текст」
NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK

Светлините ми на надежда угаснаха една по една
Кучките, които познавам приятелски, обърнаха пътя
Блъсках се във всяко общество, което те бутаха
Смачкани, никога изтощени нощи
Влязох във всяко общество, но те настояха.
 Не ни свърши съкрушението, той знаеше жестоки нощи

Сънят е забранен, младостта ми,
Талан също беше много харесван лъжата беше жестоки нощи
Нощ нощи нощи


Нощните нощи жестоки нощи

Надеждата ми беше моята нощ, нощта ми беше деня
Имаше четири стени от железни вратички
Желязо бяха и четирите стени на вратите

Не бих могъл да кажа, минаха години.
Минаха толкова години
Нощ нощи нощи
Нощите осветени нощи

Ще дойда при майка ми
Ще целуна ръката на татко си, преди той да умре.
Ще знам стойността на безвъзмездната помощ на Яр Аллах


Ударът знаеше, че не ни свърши, но нощите бяха уморени
Маула е предопределен да знае, че ще знам
Ударът никога не е изчерпан

Сънят е забранен, младостта ми,
Талан също беше много харесван лъжата беше жестоки нощи
Нощни нощи рул нощи
Нощите бяха нощи.

Надеждата ми беше моята нощ, нощта ми беше деня
Имаше четири стени от железни вратички
Желязо бяха и четирите стени на вратите

Не бих могъл да кажа, минаха години.


Минаха толкова години
Нощ нощи нощи
Нощите осветени нощи
Нощи нощи нощи нощи
Нощите осветени нощи

NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK, NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK
NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK, NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK
NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK, NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK
NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK, NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK

NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK, NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK
NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK, NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK
NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK, NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK


NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK, NEWAVE , DIONA , LIL TAPI GOD - CHECK